Tento produkt byl testován Státním zdravotním ústavem v centru toxikologie a zdravotní bezpečnosti. Materiál splňuje veškerá kritéria zdravotní nezávadnosti.